Har du blivit utsedd till Brandskyddsansvarig/kontrollant på ditt företag?

Då är detta kursen för dig.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och även ha en utsedd Brandskyddsansvarig. Det är oftast den Brandskyddsansvarige som har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av verksamhetens brandskydd. Det är aven oftast den Brandskyddsansvarige alternativt HR-avdelning som ska se till att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning och utrymningsövning.

Syfte med kursen

Deltagare ska erhålla en djupare kunskap i brandskydd.

Kursinnehåll

  • Grundläggande brandkunskap
  • Utrymning
  • Checklistor och kontrollpunkter
  • Brandfarlig vara
  • Lagar och förordningar
  • Genomgång kring praktisk brandskyddsrond (BUS-kunder)
  • Det går även att få en kurs anpassad efter BRF.

Målgrupp

du som är tänkt att verka som Brandskyddsansvarig och eller kontrollant.

Omfattning

2 timmar

Går även att boka som webb-kurs!


Bokningsförfrågan >>


Öppna kurstillfällen

Månadsvis Veckovis Dagligen Lista
december 2021
januari 2022
februari 2022
mars 2022
Inget evenemang hittades!
Visa fler