Brandfarlig vara Föreståndare

Går även att boka som webb-kurs

Det är en utbildning avsedd för den som ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet som hanterar brandfarliga varor eller i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara är det nivåerna 1-3. Exempel på sådana verksamheter är bensinstation, skola (labbsalar), restaurangkök, mindre verkstäder, butiker med mera.

Syfte

Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

Innehåll

  • Föreståndarens ansvar
  • Tillståndshantering
  • Hantering av brandfarliga varor
  • Tillsyn
  • Riskutredning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Riskbedömning enligt ATEX

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ska agera Föreståndare brandfarlig vara, ställföreträdande föreståndare och övrig personal som hanterar brandfarlig vara i mindre omfattning. Detta kan t. ex. gälla dig som jobbar inom verkstäder, skola, bensinstation, restaurang, butiker med mera.

Omfattning

4 timmar

Max antal deltagare

20 deltagare


Brandfarlig vara Grundkurs

Syfte

Du ska efter utbildning känna till olika brandfarliga varors egenskaper och veta vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du ska också veta hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer. Du ska känna till vad lagen säger om tillståndsmängder.

Innehåll

  • Vanliga begrepp
  • Ämnens egenskaper och risker
  • Exempel på skyddsåtgärder
  • Kortfattad orientering kring lagstiftning

Målgrupp

Du som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller brandfarliga varor

Omfattning

2 timmar

Max antal deltagare

20 deltagare


Öppna kurstillfällen

Bokningsförfrågan

Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.