Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning

Syfte

Syftet med vår Brandskyddsutbildning är att ge er en grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att i verksamheten höja beredskapen inför en brand/utrymningssituation. Ni kommer även att öva på att använda en handbrandsläckare samt att öva på att släcka brand i kläder. Vi erbjuder även enbart teoretisk brandskyddsutbildning samt enbart praktisk brandsläckning.

Innehåll

  • Förebyggande brandskydd
  • Brandtriangeln
  • Varna, larma, utrymma, återsamling, rädda och släcka
  • Verksamhetsanpassning:
  • Policy
  • Foton
  • Risker mm
  • Utrymningsberedskap
  • Släckning av bål med handbrandsläckare
  • Släckning av brand i kläder – träna på docka med brandfilt

Målgrupp

Samtliga anställda.

Omfattning

3 timmar. 2 timmar teoretisk brandskyddsutbildning och 1 timme praktisk övning.

Max antal deltagare

20 deltagare/grupp


Vad säger LSO – Lagen om skydd mot olyckor och vad ingår i det systematiska brandskyddsarbetet – SBA?

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning och utbildas inom utrymning.

Vad säger AFS 2020:1?

AFS 2020:1
Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

Här kan ni läsa mer om AFS 2020:1 >>


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.

Bokningsförfrågan