Beredskap för första hjälpen

Vad säger lagen? i arbetsmiljölagen finns det tydligt beskrivet vilka skyldigheter du som arbetsgivare har. Detaljerna för vad som gäller första hjälpen på arbetsplatser, är reglerat bland annat i föreskriften AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd.

Beredskap för första hjälpen

Här handlar det framför allt om vad ledningen har för plan när det gäller första hjälpen och hur de kommunicerar det till medarbetarna. Hur ska det gå till på arbetsplatsen om någon blir akut sjuk eller skadad? Var finns förbandsväskan och vem gör vad? Som anställd bör du alltså känna till hur första hjälpen-stödet är organiserat på arbetsplatsen. Det ska finnas anslag med viktiga uppgifter som var första hjälpen-utrustningen finns och vilka personer som kan ge första hjälpen. Så här står det i 5 §:

”På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”

Kunskaper i första hjälpen

När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan ta hand om de skadade. Utbildning i första hjälpen är därför ett krav. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. Det är även viktigt att kunskaperna är aktuella och personalen behöver därför gå utbildning regelbundet.

Så här står det i 6 §:

”Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”

Kurs i Första hjälpen L-ABC

Kurs i Första hjälpen, L-ABC

Syfte

Ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen.

Innehåll

  • Kontroll av medvetande, andning och puls
  • Ta hand om medvetslös person, skapa fria luftvägar samt placera i stabilt sidoläge
  • Förebygga cirkulationssvikt
  • Utföra Heimlich manöver
  • Psykisk första hjälpen
  • Organisation och handlingsplan på olycksplatsen, larmrutiner

Hastigt insjuknande
Astma
Bröstsmärtor
Diabetes
Epilepsi
Stroke

Olycksfall
Benbrott, stukningar
Nack- och ryggskador
Skallskador
Kläm- och krosskador
Skär- och sårskador
Elskador

Förgiftningar
Inandning, hud eller förtäring
Frätskador
Ögonstänk

Målgrupp

Samtliga anställda.

Omfattning

2 timmar.

Max antal deltagare

12 deltagare/grupp


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.