Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO

Syfte med kursen

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och även ha en utsedd Brandskyddsansvarig. Efter utbildning så skall man som brandskyddsansvarig ha en kunskap om hur det systematiska brandskyddsarbetet skall fungera och drivas. Vilken lagstiftning som är gällande för brand och utrymningssäkerhet på er arbetsplats.

Kursinnehåll

 • Grundläggande brandkunskap
 • Gällande lagar och föreskrifter
 • SBA och det förebyggande arbetet
 • Brandskyddsansvariges roll och uppgift
 • Brandfarlig vara
 • Utrymningsberedskap och organisation
 • Personalens utbildningsbehov
 • Brandrisker
 • Checklistor och kontrollpunkter
 • Genomgång kring praktisk brandskyddsrond (BUS-kunder)
 • Det går även att få en kurs anpassad efter BRF.

Målgrupp

För dig som är eller skall bli utsedd till brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

Verksamhetsansvarig eller brandskyddskontrollant.

Omfattning

6 timmar.

Varav 1-2 timmar praktisk genomgång av verksamhetens lokaler utifrån brand och utrymningssäkerhet med åtgärdsförslag (gäller kurs som utförs hos kund).

Kommande kurser

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bokningsformulär