top of page
Hand som håller en smartphone som visar vårt digitala SBA-system BUS

BUS 10 år
2013 - 2023

bus 10 år vänster hörn år nertill.png

I år fyller vårt digitala SBA-system BUS 10 år.

Eleonor berättar mer

Medgrundare av BUS

Kan du berätta lite kort om varför H&T valde att satsa på ett eget SBA-system?

Vi märkte att efterfrågan på ett enkelt verktyg att hantera sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA) ökade. Många av de system som då fanns på marknaden var krångliga att navigera i och vi ville skapa ett system med fokus på användarvänligheten. Vi fick fler och fler önskemål kring ett system där du på central nivå som miljö- och kvalitetsansvarig eller HR-ansvarig önskade ett digitalt SBA-system där du enkelt kan få en tydlig överblick på brandskyddsarbetet på dess olika filialer/kontor. Vi strävar hela tiden i vår verksamhet att hjälpa våra kunder att uppfylla gällande lagkrav inom brandskyddsarbetet.

Vad får du för feedback på BUS från befintliga kunder?

Det har varit positiv feedback från dag ett, vilket har gjort att vi har över 3500 användare av systemet. Majoriteten av våra användare kommenterar enkelheten och på central nivå/ledning så uppskattar framför allt att de får en bra och tydlig överblick direkt när de loggar in i BUS. Vi har även fått positiva kommentarer där man som kund uppskattar att systemet är ”levande” vilket betyder att vi hela tiden utvecklar det tillsammans med våra kunder. Är du servicekund hos oss så ingår även en årlig revision av kundens SBA-arbete vilket uppskattas mycket centralt från bolagen.

eleonor 2 kopiera.jpg
bottom of page