Brandlarm, Släckanläggning och Ansulex-system

Pierre Kembel
Behörig ingenjör Brandlarm

070-769 90 44
pierre.kembel@protegi.se

Linus Norman 
Teknik Ansulex och släckanläggning

072-853 18 07
linus.norman@protegi.se

Sebastian Kjellberg
Säljansvarig brandlarm och gassläck

070-744 05 38
sebastian.kjellberg@protegi.se

Christian Järvinen 
Tekniker släckanläggningar

070-375 70 25
christian.jarvinen@haldotesch.se

Mats Fredriksson 
Tekniker släckanläggningar

070-201 95 19
mats.fredriksson@haldotesch.se