Brandlarm & Släcksystem

Thomas Öberg
Chef Brandlarm och Ansulex och släckanläggning

072-853 18 06
thomas.oberg@haldotesch.se

Brandlarm


 

Robert Andersson
Försäljning/projektering Brand- och utrymningslarm
Telefonnr. 072-013 18 04
E-post robert.andersson@haldotesch.se

Pierre Kembel
Tekniker Brandlarm

070-856 24 92
pierre@haldotesch.se

Släckanläggning


 

Christian Järvinen 
Tekniker släckanläggningar

070-375 70 25
christian.jarvinen@haldotesch.se

Mats Fredriksson 
Tekniker släckanläggningar

070-201 95 19
mats.fredriksson@haldotesch.se

 

Släckanläggning Ansulex – Protegi


Andreas Pettersson
Tekniker Ansulex och släckanläggning

andreas.pettersson@haldotesch.se

Daniel Forsström
Tekniker Ansulex och släckanläggning

070-812 30 85
daniel.forsstrom@haldotesch.se

Dennis Norberg Endom 
Tekniker Ansulex och släckanläggning

dennis.norberg.endom@haldotesch.se

Linus Norman 
Teknik Ansulex och släckanläggning

072-853 18 07
linus.norman@haldotesch.se