Företagssäljare

Lennarth Sundberg
Key account manager/Utbildare

073-852 18 32
lennarth.sundberg@haldotesch.se

 

Marvin Segerblom
Kundansvarig Stockholm

073-852 17 27
marvin.segerblom@haldotesch.se

 

Patrik Netteus
KAM Göteborg

070-597 50 18
patrik.netteus@haldotesch.se

 

Raymond Vilmar
Kundansvarig Stockholm, BRF-ansvarig, SBA-utbildare

076-879 08 95
raymond.vilmar@haldotesch.se

 

Rickie Hampshire
Kundansvarig

073-072 52 60
rickie.hampshire@haldotesch.se

 

Örjan Olofsson 
Kundansvarig Norrland/Utbildare

070-572 28 25
orjan.olofsson@haldotesch.se

 

Stefan Dannefalk
Chef företagssäljare/Släcksystemtekniker

073-852 18 65
stefan.dannefalk@haldotesch.se

Avtalsfrågor

Hans Lundqvist 
Chef utbildningsavdelningen/Key account manager

070-327 70 57
hans.lundqvist@haldotesch.se

Eleonor Nilsson
VD-assistent, Marknadskommunikatör, Utbildningskoordinator, Utrymningsplaner

070-149 45 22
eleonor@haldotesch.se

Utbildare

Håkan Holmberg 
Brandskyddskonsult och utbildningsansvarig

070-651 85 69
hakan@haldotesch.se

 

Martin Persson
Kundansvarig Region väst/syd, Utbildare

070-602 54 36
martin.persson@haldotesch.se

 

Lennarth Sundberg
Key account manager/Utbildare

073-852 18 32
lennarth.sundberg@haldotesch.se

 

Örjan Olofsson 
Kundansvarig Norrland/Utbildare

070-572 28 25
orjan.olofsson@haldotesch.se

 

Hans Lundqvist 
Chef utbildningsavdelningen/Key account manager

070-327 70 57
hans.lundqvist@haldotesch.se

Marknad / bokning av utbildningar

Eleonor Nilsson
VD-assistent, Marknadskommunikatör, Utbildningskoordinator, Utrymningsplaner

070-149 45 22
eleonor@haldotesch.se