Företagssäljare / Utbildare

Marknad / bokning av utbildningar

Anders Grandelius 
Affärsområdesansvarig Brandgasventilation/utbildare

073-852 17 27
anders.grandelius@haldotesch.se

Hans Lundqvist 
Försäljningschef/Key account manager

070-327 70 57
hans.lundqvist@haldotesch.se

Håkan Holmberg 
Brandskyddskonsult och utbildningsansvarig

070-651 85 69
hakan@haldotesch.se

Lennarth Sundberg
Key account manager/Utbildare

073-852 18 32
lennarth.sundberg@haldotesch.se

Martin Persson
Kundansvarig Region väst/syd, utbildare

070-602 54 36
martin.persson@haldotesch.se

Raymond Vilmar
Kundansvarig Stockholm, BRF-ansvarig, SBA-utbildare

076-879 08 95
raymond.vilmar@haldotesch.se

Örjan Olofsson 
Kundansvarig Norrland/Utbildare

070-572 28 25
orjan.olofsson@haldotesch.se

Eleonor Nilsson – Föräldraledig
VD-assistent, Marknadskommunikatör, Utbildningskoordinator, Utrymningsplaner

070-149 45 22
eleonor@haldotesch.se