Konsument- och småföretagsavdelningen

Kjell Carlsson (272)
Chef Konsument- och Småföretagsavdelningen

070-364 79 91
kjell.carlsson@haldotesch.se

Torsten Caringe (584)
Säljare Stockholm

076-808 10 91
torsten.caringe@haldotech.se

Daniel Hägglund (172)
Säljare Vännäsby

070-216 42 59

Jan Olsson (586)
Säljare Åsa

070-817 83 00

Kent Pettersson (508)
Säljare Kalmar

073-825 88 55

Stefan Svensson (805)
Säljare Västervik

070-515 29 91

Michael Wikström (504)
Säljare Krylbo

070-550 37 60
michael.wikstrom@haldotesch.se