Företagsledning

P.O. Swedérus
VD
Telefonnr. 070-593 29 60
E-post p.o@haldotesch.se

Pär Hedlund
Ekonomichef

070-441 41 42
ekonomi@haldotesch.se

Hans Lundqvist 
Försäljningschef/Key account manager

070-327 70 57
hans.lundqvist@haldotesch.se

Robert Mattsson 
Service Manager

070-794 36 33
robert.mattsson@haldotesch.se

Kjell Carlsson
Chef Konsument- och Småföretagsavdelningen

070-364 79 91
kjell@haldotesch.se

Thomas Öberg
Chef Brandlarm och Ansulex och släckanläggning

072-853 18 06
thomas.oberg@haldotesch.se