Ledning


P.O. Swedérus
VD
Telefonnr. 070-593 29 60
E-post p.o@haldotesch.se

​Hans Lundqvist
Försäljningschef/Key account manager
Telefonnr. 070-327 70 57
E-post hans.lundqvist@haldotesch.se

Kjell Carlsson
Chef Konsument- och Småföretagsavdelningen

Telefonnr. 070-364 79 91
E-post kjell@haldotesch.se

Pär Hedlund
Ekonomiansvarig
Telefonnr. 070-441 41 42
E-post ekonomi@haldotesch.se

​Stefan Lövgren
Chef SBA-tekniker, brandlarm och släcksystem
Telefonnr. 070-544 03 05
E-post stefan@haldotesch.se