Tekniker Brandlarm


Stefan Lövgren
Chef SBA-tekniker, brandlarm och släcksystem

Telefonnr. 070-544 03 05
E-post stefan@haldotesch.se

Pierre Kembel
Tekniker Brandlarm
Telefonnr. 070-856 24 92
E-post pierre@haldotesch.se