Tekniker Släcksystem


Thomas Öberg
Försäljning

Telefonnr. 072-853 18 06
E-post thomas.oberg@haldotesch.se

Stefan Lövgren
Chef SBA-tekniker, brandlarm och släcksystem

Telefonnr. 070-544 03 05
E-post stefan@haldotesch.se

Christian Järvinen
Tekniker släckanläggningar
Telefonnr. 070-375 70 25
E-post chirstian.jarvinen@haldotesch.se

​Mats Fredriksson
Tekniker släckanläggningar
Telefonnr. 070-201 95 19
E-post mats.fredriksson@haldotesch.se