Våra miljömål


Att minska antalet körda mil per servicepunkt med 5%/år under jan – dec.

​Att minska drivmedelsförbrukningen med 5% per körd mil under jan – dec.

​Att säkerställa miljövänlig destruktion av samtliga uttjänta brandsläckare.

​Att välja produkter som har mindre negativ miljöpåverkan.

​Att under året minska H & T:s pappersanvändning med 500 kg.

​Samtliga medarbetare skall ha goda kunskaper om företagets miljöarbete och fortbildas inom miljöområdet.

​Att göra företagets miljöarbete lättillgängliga via vår hemsida.