Till Hald & Tesch Brand ab’s kunder

Hald & Tesch Brand ab’s uppdrag hos er och våra interna riktlinjer kring covid-19.

Vårt uppdrag hos er är att hjälpa er med ert Systematiska Brandskyddsarbete. Med det kommer ett stort ansvar, inte minst i svåra tider som idag med covid-19, med att säkerställa att er arbetsplats uppfyller samhällets krav på att vara säker med hänsyn till brand- och utrymning. Säkerhetsarbete klassas av MSB som samhällsviktig verksamhet.

Som arbetsgivare värnar vi om våra medarbetare och uppmanar dem att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och instruktioner om en mycket god handhygien, att undvika att röra näsa, ögon och mun, att stanna hemma vid sjukdom samt att undvika fysisk kontakt vid möten med andra människor. Då Folkhälsomyndighetens instruktioner ständigt förändras följer vi utvecklingen noga. Vi uppmanar även våra medarbetare att ta ett eget ansvar för att hålla sig uppdaterade.

Eftersom vårt arbete i grunden handlar om att rädda liv, vill vi trots svåra tider finnas där för våra kunder med ambitionen att även fortsatt upprätthålla bästa möjliga brandsäkerhet. Tillsammans kan vi verka för att minimera spridningen av covid-19, begränsa påföljderna på våra verksamheter samt reducera konsekvenserna av en eventuell brand.

Vid frågor, vänligen hör av er till er kontaktperson hos oss.


Med vänlig hälsning
P.O. Swedérus

VD