Vill du veta hur det är att jobba på ett av Sveriges största brandsäkerhetsföretag?

Möt några av våra medarbetare som berättar om sina upplevelser av att arbeta på Hald & Tesch Brand ab.


Marvin Segerblom, Företagsäljare

Vad arbetar du med?

Företagsäljare

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

Ingen dag är den andra lik. På förmiddagen kan jag stå i ett restaurangkök och pratar service av släckanläggning och på eftermiddagen kan jag stå i en industrilokal och informera om hur brandfarliga varor ska säkras upp och vilket typ av skydd de ska använda för att säkra fastigheten.

Vilka utmaningar möter du?

Den största utmaningen upplever jag är en viss okunskap hos kunder och att brandsäkerhet är ett ganska oprioriterat ämne, om det inte är så att kunderna själva tidigare i livet har varit med om en brand.  

Vad tycker du bäst om med ditt jobb?

Att jag får träffa otroligt mycket olika typer av människor och att jag får en stor insyn i olika typer av verksamheter som man kanske inte annars får ta del av.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka jobb hos H&T?

H&T är en arbetsplats där det är högt i tak och väldigt varierande arbetsdagar. Du har möjlighet att styra ditt jobb själv och planera dina veckor efter det. H&T är som en stor familj där alla jobbar väldigt nära och hjälper varandra med problem som kan dyka upp längst vägen.


Jim Dahlqvist, SBA-tekniker

Vad arbetar du med?

Jag jobbar som SBA-tekniker.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

En arbetsdag är otroligt varierande. En dag är jag på ett tak och besiktar rökluckor, en annan dag sitter jag i möte med brandskyddsansvarig hos en kund och informerar om hur man jobbar med sitt brandskydd.

Vilka utmaningar möter du?

Dom utmaningar jag möter är folk som inte tar brand på allvar. ”Jag har jobbat här i 40 år och det har aldrig brunnit. Varför ska jag lägga pengar på nödbelysning, utbildningar och byta ut gamla släckare? Mätaren står ju på grönt”. Det är några citat som man får höra ofta.

Vad tycker du bäst om med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att lyckas vända en person med någon av ovanstående argument till att ”fatta grejen”, att personen börjar jobba med sitt SBA och tänka säkerhet. 

Att bygga relationer med en kund är också otroligt inspirerande och roligt. Jag tycker också om friheten och ansvaret man har när man jobbar på H&T.

Vad anser du kännetecknar H&T Brand som företag?

Den bästa med H&T är att vi inte jobbar med lågpris. Vi jobbar med kvalitet. Vi rekommenderar alltid bästa möjliga för kundens säkerhet.


Lennarth Sundberg, Utbildare/Företagsäljare

Vad arbetar du med?

Utbildare och kundansvarig.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

Alltifrån en heldagsutbildning ute hos kund eller så är jag och projekterar brandskydd och utbildningar ute hos ett större företag.

Vilka utmaningar möter du?

Ibland kan jag uppleva att vissa kunder saknar kunskaper kring systematiskt brandskyddsarbete och att det kan ta ett tag att få kunden att förstå vikten av att arbeta systematiskt med sitt brandskydd.

Vad tycker du bäst om med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att bygga långvariga kundrelationer, gärna 10-15 år långa sådana.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka jobb hos H&T?

Den som söker jobb hos H&T ska vara beredd på att jobba brett och mångsidigt för att hjälpa kunden. Man ska vara flexibel.


Kjell Carlsson, Chef Småföretag- och konsumentavdelningen

Vad arbetar du med?

Jag började i januari 2003 som säljare på Konsument- och Småföretagaravdelningen. Tio år senare blev jag ansvarig för samma avdelning. 

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

Arbetsdagarna är varierande. Ungefär halva tiden ägnar jag mig åt att leda avdelningen på olika sätt. Bland annat att vara tillgänglig när olika frågor eller bekymmer uppstår. Den andra halvan är jag ute på fältet.

Vilka utmaningar möter du?

Utmaningarna är att nå de budget-siffror som lagts. Det är, trots allt, sista radens siffror som är oerhört viktiga. På fältet är att övertyga kunderna om hur viktigt det är att ha bästa möjliga brandskydd om en olycka skulle uppstå.

Vad tycker du bäst om med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är att man har stor frihet under ansvar, möter trevliga och tacksamma kunder.

Vad anser du kännetecknar H&T Brand som företag?

Kvalité. Företaget har aldrig gjort avkall på detta. Tack vare detta har vi också marknadens bästa brandskyddsprodukter.


Vill du bli en del av vårt team?

Vi letar ständigt efter engagerade och nyfikna personer som vill vara med att hjälpa våra kunder med SBA, brand och utrymningssäkerhet.

Här kan du se lediga tjänster >>