top of page

BUS, SBA-system på engelska


NYHET – BUS (SBA-system) finns nu på engelska!


Vi lanserar nu vårt enkla SBA-system BUS på engelska. Ett system för ert systematiska brandskyddsarbete.

Har du ett företag där koncernspråket är på engelska eller har du verksamheter i andra länder och önskar att även de använder samma SBA-system som ni använder i er svenska verksamhet, då är vårt BUS helt rätt för er.

När ni använder vårt BUS för att utföra era egenkontroller så kan ni själva bestämma vilka som ska ha en svensk vs vem som ska ha en engelsk version.

Vi jobbar efter mottot BUS-enkelt och vi anser att vi återigen har lyckats med marknadens enklaste och mest användarvänliga SBA-system.

Kontakta oss på 08-5066 8000 alt på hk@haldotesch.se om ni vill ha mer information kring SBA (systematiskt brandskyddsarbete), egenkontroller och/eller SBA-system. Vi hjälper dig!
NEWS – BUS system for systematic fire protection measures is now available in English!


We are launching our BUS in an English version.

Do you have a company where the corporate language is in English or do you have operations in other countries and wish that they also use the same system that you use in your Swedish operations, then our BUS is just right for you.

When you use our BUS to perform your propiritary inspections, you easily can decide who should have a Swedish vs who should have an English version.

We work according to the motto user-friendly and we believe that we have once again succeeded with the market’s most user-friendly system for systematic fire protection measures.

Contact us on +46 8-5066 8000 or hk@haldotesch.se if you want more information about SBA (systematic fire protection work), self-inspections and / or SBA systems. We will help you!

0 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page