Brandfilt

Brandfilt används vid mindre bränder samt brand i kläder. Lämpliga användningsområden är t.ex kök, laboratorier och vårdinrättningar.

Endast ett sökresultat