Brandskyddsbeskrivning / brandskyddsdokumentation

Vi hjälper dig att upprätta brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer i enlighet med de krav som beskrivs i Boverkerkets byggregler (BBR) gällande förenklad dimensionering.

Beskrivning

Brandskyddsbeskrivning / brandskyddsdokumentation

Vi hjälper dig att upprätta brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer i enlighet med de krav som beskrivs i Boverkerkets byggregler (BBR) gällande förenklad dimensionering.

Vid nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation eller verksamhetsförändring kan kravet komma på en Brandskyddsbeskrivning eller utkast till brandskyddsdokumentation. Brandskyddsbeskrivningen redogör för hur byggnaden ska utformas för att uppfylla regelverken och är en bygghandling.

När byggnaden är färdig upprättas en Brandskyddsdokumentation som beskriver hur byggnaden är uppförd och dess brandtekniska åtgärder. Brandskyddsdokumentationen är en relationshandling.

En Brandskyddsbeskrivning talar alltså om hur man ska göra medans en Brandskyddsdokumentation talar om hur man har gjort.

Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering – PBL kunskapsbanken – Boverket

H&T kan även hjälpa er med:

  • personantalsberäkningar
  • brandtekniska utlåtanden
  • klassningsplaner mm.

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER KRING BRANDSKYDDSBESKRIVNING OCH ELLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.