Brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation

Vi hjälper dig att upprätta brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer i enlighet med de krav som beskrivs i Boverkerkets byggregler (BBR) gällande förenklad dimensionering.

Beskrivning

Brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation

Vi hjälper dig att upprätta brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation i enlighet med de krav som beskrivs i Boverkerkets byggregler (BBR) gällande förenklad dimensionering.

Vid nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation eller verksamhetsförändring kan kravet komma på en beskrivning av brandskydd eller ett utkast till en dokumentation för brandskydd. Brandskyddsbeskrivningen redogör för hur byggnaden ska utformas för att uppfylla regelverken och är en bygghandling.

När byggnaden är färdig upprättas en brandskyddsdokumentation som beskriver hur byggnaden är uppförd och dess brandtekniska åtgärder. Denna dokumentation är en relationshandling.

Beskrivningen talar alltså om hur man ska göra medans en dokumentation talar om hur man har gjort.

Brandskyddsdokumentation och brandteknisk dimensionering – PBL kunskapsbanken – Boverket

 

H&T kan även hjälpa er med:

  • personantalsberäkningar
  • brandtekniska utlåtanden
  • klassningsplaner mm.

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MER KRING BRANDSKYDDSBESKRIVNING OCH ELLER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss i på LinkedIn för nyheter och övrig information.