Släcksystem för restaurangkök R -102 med ANSULEX.

Vi säljer och installerar släcksystemet Ansul R-102 med Ansulex från Tyco. Marknadens effektivaste skydd mot brand i köksutrustning.

Installation och Underhåll

Vi har egen projekterings-, underhåll- och installationspersonal. Vi har även ett brett kontaktnät med kompetenta samarbetspartners runt om i hela Sverige.

Underhåll & Service:

Underhåll och service av din brandskyddsutrustning säkerställer att din brandskyddsåtgärd fungerar på ett korrekt sätt vid en eventuell brand. Underhåll och service av ditt brandskydd innebär både tekniska och administrativa åtgärder. Det säkerställer att ditt brandskydd kommer att utföra funktionen den är avsedd för under hela dess livslängd. 

Arbetsområden är: 

Vi utför underhåll och service på av alla typer av brandskydd så som fast installerade släcksystem för kök som Ansulex R-102 med Ansulex. Vi utför även service på automatiska gassläcksystem för datahallar, ställverk, kabelkällare och likande slutna utrymmen. Vi är utbildade för att utföra service och installation av gassläcksystem med Novec 1230 och inertgas.

Kontakta oss om du vill veta mer kring släcksystem

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.