AFS 2008:13 – Skyltar och signaler

Föreskrifterna om skyltar och signaler innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats.
Med rätt skyltning av utrymningsvägar och skyltning vart brandredskap hittas kan vara livsavgörande vid brand/olycka.

Vi hjälper er att skylta upp er arbetsplats så att den följer gällande riktlinjer och rekommendationer.


Kontakta oss om du vill veta om hur du ska skylta med brand- och varselskyltar.

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.