Brandcellsgränser – en del av det passiva brandskyddet

Brandtätning används för att förhindra spridning av farliga rökgaser mellan brandceller. Otäta håligheter runt kabelgenomföringar och rörinstallationer kan få förödande konsekvenser om dessa inte brandtätats.

Vi har olika typer av brandtätningsprodukter som brandtätningsmassa, brandtätnings fog, EI-klassade skivor och EI-klassade kabelgenomföringar som expanderar vid brand. Vi har även brandskyddskuddar som används för provisoriska brandtätningar samt svets och skyddsmattor som används vid heta arbeten.


Kontakta oss om du vill veta mer om brandtätning.

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.