Brandgasventilatorer/ rökluckor

Vi levererar och monterar nya rökluckor, utför funktionskontroll, renoverar och utför service och underhåll på samtliga typer av rökluckor

Brandgasventilatorer eller rökluckor som man vardagligt säger har som syfte att:

  • Minska brandgas- och värmepåverkan i brandområdet och underlätta utrymning för människor i byggnaden
  • Genom att minska värmebelastningen och förbättra sikten i byggnaden har räddningspersonalen större chans att göra en snabb insats
  • Hindra eller begränsa brand- eller brandgasspridning till angränsande utrymmen i byggnaden
  • Branden kan snabbare lokaliseras
  • Säkerheten ökar
  • Livräddning underlättas

Vi på Hald & Tesch Brand levererar och monterar nya rökluckor, utför funktionskontroll, renoverar och utför service och underhåll på samtliga typer av rökluckor. Rökluckorna vi levererar kan givetvis även fås som CE-märkta

Frågor angående Brandgasventilatorer?

Om du har frågor angående brandgasventilatorer/rökluckor kontakta gärna vår projektansvarige Daniel Karlsson på telefon 070-602 54 37 alternativt via e-post daniel.karlsson@haldotesch.se.


Alternativt

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.