Vi hjälper dig att skapa dokumentation av verksamhetens nuvarande status när det gäller brand- och utrymningsberedskap. Utifrån dokumentationen föreslår vi förbättringsåtgärder till hur säkerheten kan bli ännu bättre i er verksamhet.

 • ​Intervju med brandskyddsansvarig
  • verksamhetens beredskap före, under och efter ett nödläge.
 • Genomgång av verksamhetens samtliga lokaler
  • kontrollera och bedöma brandrisker och brandspridning
 • kontrollera och bedöma befintligt förstahandsbrandskydd
  • kontrollera och bedöma utrymningssäkerheten.
 • Sammanställning av rapport
  • nuvarande status
  • förslag till handlingsplan på åtgärder som skall leda till förbättrad beredskap inför ett nödläge.
 • Presentation och överlämnande av rapport samt förslag till handlingsplan med offertförslag.

Kontakta oss om du vill veta om våra tjänster och upplägg kring en nulägesanalys av ert brandskyddsarbete

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.