Med vårt trygghetsabonnemang får du som kund marknadens mest användarvänliga SBA-system och bästa möjligt brandskydd till en fast månadskostnad.
Tryggt och säkert!

Fördelar med vårt Trygghetsabonnemang

Fast månadskostnad. Inga tillkommande kostnader

Du får tillgång till BUS, marknadens mest användarvänliga SBA-system
för att utföra egenkontroller. Fri support ingår i abonnemanget.

Vi säkerställer att du har korrekt antal handbrandsläckare, nöd- och
hänvisningsarmaturer
, utrymningsplaner och att din skyltning är
korrekt.

Våra kunniga SBA-tekniker utför även årlig service/underhåll på ditt
brandskydd samt utför en årlig revision på ditt systematiska brandskyddsarbete.
Alla ovan produkter ingår i den fasta abonnemangskostnaden.

Vi utbildar även er personal i brandutbildning, hjärt- och lungräddning inkl. utb.
hjärtstartare, Första hjälpen och utrymningsövning.

Vi hjälper er att uppfylla de lagkrav, rekommendationer och riktlinjer
som finns.
En trygghet för er! Fri support vid brandtillsyn.

Bild från https://www.vrtj.se/images/18.51f5bb6415ecf8601e777a2c/1507305181919/Tillsynsbes%C3%B6k.jpg

Hur ska jag gå tillväga för att teckna ett TRYGGHETSABONNEMANG?

Ring oss på 08-5066 8000 alternativt mejla till hk@haldotesch.se
Vi kommer att se till presentera bästa möjliga lösning för dig och din verksamhet.

Alternativt använd kontaktformulär nedan.