Brandvarnare


En fungerande brandvarnare är en billig livsförsäkring. De flesta bostadsbränder inträffar på natten. Brandvarnaren reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

​Alla brandvarnare som säljs i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta. Grundkraven är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typ-provade och CE-märkta.

Hur många brandvarnare behöver du?

– Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
– Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.
– Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar, dock inte i kök eller badrum, då risken för oönskade larm ökar.
– Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.

Var ska du montera brandvarnarna?

– Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
– Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
– Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
– Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
– Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan fördröja tiden för aktivering.
– Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.

Ring eller maila oss om du vill veta mer om våra produkter!

08-5066 8000

hk@haldotesch.se

Brandvarnare X10


Brandvarnare för fastighetsägare och bostadsföretag
10 års garanterad batterilivslängd.

Den unika x-profilen på den optiska detektionskammaren gör brandvarnaren X10 särsklit känslig för långsamt pyrande bränder, som ofta uppstår till exempel i vardagsrum och sovrum samtidigt som brandvarnaren är mycket effektiv i att undvika oönskade larm.

Läs mer»