Utrymning


Vid en  nödsituation ska det vara lätt att hitta ut och att veta återsamlingsplats. Vi hjälper er att upprätta utrymningsplaner samt att utbilda utrymningsledare och att genomföra utrymningsövningar.

​Kontakta oss på 08-5066 8000 för mer information.

Utrymningsplan


Vi utför utrymningsplanering och projekterar utrymningsplaner. Vi erbjuder många olika varianter på utrymningstavlor och kundanpassar dem.