SBA, Systematiskt brandskyddsarbete – BUS


Med vårt Brand-och utrymningssystem BUS (SBA) har du som kund fullständig kontroll och översyn över ert systematiska brandskyddsarbete.

  • Du hanterar enkelt egenkontroller av brandskyddsinstallationer genom att utföra egenkontroll via mobil, surfplatta eller dator.
  • Tydliga varningssignaler påvisar att det är dags att genomföra egenkontroll, service och utbildning.
  • Det är enkelt att själv komplettera och/eller ta bort installationer.

Hela ert systematiska brandskyddsarbete finns samlat på ett och samma ställe. Enkelt och smidigt. Eller som vi önskar kalla det BUS-enkelt!

Läs mer här om vårt SBA-system här

Utbildning


Vi erbjuder utbildningar över hela Sverige.

Vi har ett brett kursutbud och erbjuder bland annat brandutbildning, Hjärt-lungräddning, Första hjälpen, Heta arbeten, Brandfarlig vara och Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO. Vi hjälper er även med utrymningsövningar.

​Kontakta oss om du behöver hjälp med att upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer här om vårt kursutbud