Nulägesanalys brandsäkerhet


Vi hjälper dig att skapa dokumentation av verksamhetens nuvarande status när det gäller brand- och utrymningsberedskap. Utifrån dokumentationen föreslår vi förbättringsåtgärder till hur säkerheten kan bli ännu bättre i er verksamhet.

 • ​Intervju med brandskyddsansvarig
  • verksamhetens beredskap före, under och efter ett nödläge. 
 • Genomgång av verksamhetens samtliga lokaler
  • kontrollera och bedöma brandrisker och brandspridning
 • kontrollera och bedöma befintligt förstahandsbrandskydd
  • kontrollera och bedöma utrymningssäkerheten.
 • Sammanställning av rapport
  • nuvarande status
  • förslag till handlingsplan på åtgärder som skall leda till förbättrad beredskap inför ett nödläge.
 • Presentation och överlämnande av rapport samt förslag till handlingsplan med offertförslag.

Ring eller maila oss om du vill veta mer om våra tjänster!

08-5066 8000

hk@haldotesch.se