Service/underhåll brandskydd


Med hjälp av en professionell Brandskyddstekniker utförs underhåll enligt gällande regler och rekommendationer från myndigheter, försäkringsbolag och branschorganisation. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå på brandskyddet med beaktande av era önskemål och givetvis gällande lagar, föreskrifter samt andra krav.

​Vi är rikstäckande och utför service/underhåll med egen fast anställd personal.

​Kontakta oss på 08-5066 8000 om du önskar teckna ett avtal på årlig service/underhåll på era handbrandsläckare, brandposter, hänvisningsarmaturer, utrymningsplaner, hjärtstartare, brandlarm, släcksystem etc.

Ring eller maila oss om du vill veta mer om våra tjänster!

08-5066 8000

hk@haldotesch.se

Vad säger lagen:
Regelbunden översyn och återkommande besiktning av handbrandsläckare och släckaggregat är obligatorisk vid arbetsställe där arbetsmiljölagen äger tillämpning (Arbetsmiljölagen, kap 3, 2§).

Regelbunden översyn (service) bör ske minst en gång om året i enlighet med skötselföreskrifterna för materielen. Särskilda förhållanden på platsen (t ex aggressiv atmosfär) kan motivera tätare översyner. SBF Brandsyn p 5.6.3.

Underhåll utfört av serviceman
Enligt svensk standard SS3656 p.5. Tidpunkten för första underhåll av nyinstallerade släckare skall följa tillverkarens anvisningar och därefter skall underhåll enligt tabell 1 i SS3656 generellt utföras årligen.

Återkommande besiktning av flaskor/behållare till handbrandsläckare skall ske enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling ”Tryckkärl”, AFS 2001:4.

Revisionsbesiktning av kolsyreflaskor för brandsläckningsändamål som ej tömts 5 år efter senaste besiktning, får uppskjutas till dess att flaskorna därefter skall återfyllas efter tömning. Oberoende härav skall dock flaskorna underkastas förnyad besiktning inom 10 år efter senast företagen besiktning.

Svensk standard SS3656
SS3656 – Svensk standard för underhåll och omladdning av handbrandsläckare. http://www.svebra.org/pdf/Servicestandard.pdf

Verkstadsgenomgång skall utföras vart tionde år för pulver* och kolsyresläckare samt vart femte år för vätskesläckare. Vid verkstadsgenomgång skall en fullständig kontroll av släckarens funktion ske. Behållare skall kontrolleras invändigt och släckmedel, packningar och andra slitdelar bytas ut vid behov.
Slangar på kolsyresläckare och slangar med avstängningsbar slangventil skall provtryckas eller bytas vart tionde år, d.v.s. normalt vid verkstadsgenomgång.

*Nu-Swift http://www.nuswift.co.uk

​Miljöhållbart skyddsavtal


Vi erbjuder alltid serviceavtal som bygger på lång hållbarhet, innehållande brand- och utrymningsutrustning, miljöhållbar destruktion av utrustning, utbildningar, SBA och digitalfakturering.