Brandutbildningar

Heta arbeten, Brandfarlig vara m.m.

Hjärt- och lungräddning D-HLR

Första hjälpen, hjärtstartare m.m.

Utrymningsövning

Utrymningsledare m.m.

Utbildningar


Vi erbjuder utbildningar över hela Sverige.

Vi har ett brett kursutbud och erbjuder bland annat brandutbildning, Hjärt- och lungräddning D-HLR, Första hjälpen L-ABC, Heta arbeten, Brandfarlig vara och Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO. Vi hjälper er även med utrymningsövningar.

​Vi utbildar er i era lokaler alternativt hos oss (Skarpnäck). Vi erbjuder även fasta utbildningsdatum.

 

Boka utbildning »

Utbildningskatalog 2019 Hald & Tesch Brand >>

Brandutbildning teori + praktisk brandsläckning


Syfte:
Ge grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att i verksamheten höja beredskapen inför en brand/utrymningssituation. Ni kommer även att öva på att använda en handbrandsläckare samt att öva på att släcka brand i kläder. Vi erbjuder även enbart teoriutbildning samt enbart praktisk brandsläckning.

Läs mer »

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare


Syfte:
Ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen vid andnings- och hjärtstopp. Att alla deltagare skall kunna använda en hjärtstartare och defibrillera/ge en strömstöt i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp. I våra HLR-utbildningar ingår alltid utbildning i defibrillator/hjärtstartare.

Läs mer»

Första hjälpen, L-ABC


Syfte:
Ge deltagaren deltagare grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen som:
– Kontroll av medvetande, andning och puls.
– Ta hand om medvetslös person, skapa fria luftvägar samt placera i stabilt sidoläge.
– Förebygga cirkulationssvikt.
– Utföra Heimlichmanövern.
– Psykisk första hjälpen.
– Organisation och handlingsplan på olycksplatsen, larmrutiner.​

Läs mer »

Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO


Syfte:
Ge deltagaren deltagare grundläggande kunskaper i vad som ingår i rollen som Brandskyddsansvarig. Vi utbildar i grundläggande brandskydd och utrymning. Vi går igenom SBA och hur du genomför egenkontroll av brandskydd samt vi går igenom gällande lagar och förordningar.

Heta arbeten, certifikat


Syfte:
Ubildningen i Heta Arbeten ska ge dig nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteenden som gäller Heta Arbeten.

Med certifikatet, som kvitto på din kompetens, behöver du inte bli en säkerhetsrisk när du arbeter på tillfälliga arbetsplatser och med brandfarliga Heta Arbeten.

Läs mer »

Brandfarlig vara, Föreståndare


Syfte:
Du ska kunna verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarliga varor.

Läs mer »

Utrymningsledare, Utrymningsövning


Syfte:
Att säkerställa att er verksamhets utrymningsberedskap fungerar. Vi planerar, genomför och följer upp övningen tillsammans med er samt överlämnar en rapport med åtgärdsförslag efter utförd övning.

Läs mer »