top of page
_Z9A6333_edited_edited_edited.jpg

Kontroll och underhåll av brandskydd

Vi är rikstäckande och utför kontroll/underhåll enligt svensk standard med egen anställd personal som alla är certifierade av SVEBRA. (Svenska Brandsäkerhetsföretag). Våra professionella SBA-tekniker utför underhåll av ert brandskydd i enlighet med gällande regler och rekommendationer. Vi hjälper er att upprätta ert SBA med fokus på bästa möjliga brandsäkerhet med hänsyn till brandrisk i er specifika verksamhet.

 

Detta gör vi i enlighet med gällande lagar, föreskrifter samt er egen ambition.

Tjänstens omfattning

Vi utför kontroll och underhåll av:

  • Handbrandsläckare

  • Brandposter

  • Rökluckor (Brandgasventilatorer)

  • Hänvisningsarmaturer

  • Utrymningsplaner

  • Hjärtstartare

  • Släcksystem

  • Larm

  • SBF maskinbesiktning

Vi ser även över att skyltning är korrekt och ert Systematiska brandskyddsarbete.

Se alla våra serviceavtal inom brandskydd.

_Z9A6250.JPG

Jag vill veta mer om

Tjänsten Kontroll & Underhåll av brandskydd

Tack för ditt meddelande!

Våra tekniker är certifierade

För att det ska vara tryggt att anlita oss

        SVEBRA certifierade brandsäkerhetstekniker

        SVEBRA certifierade utrymningsstrateger

        SVEBRA certifierade i brandgasventilation

IMG_0010.jpeg

Våra serviceavtal brandskydd

Hald & Tesch Brand ab erbjuder flertalet olika serviceavtal för att på bästa möjliga sätt kunna möta din verksamhets behov och önskemål. Nedan ser du de olika serviceavtal vi erbjuder.

Vi är rikstäckande och våra professionella SBA-tekniker utför underhåll och kontroll av ert brandskydd i enlighet med gällande regler och rekommendationer. Vi hjälper er även att upprätta ert SBA med fokus på bästa möjliga brandsäkerhet med hänsyn till brandrisk i er specifika verksamhet.

Ett miljöhållbart brandskyddsavtal är en helhetslösning av ditt brandskyddsarbete. Vårt miljöhållbara skyddsavtal bygger på lång hållbarhet, innehållande brand- och utrymningsutrustning samt en miljöhållbar destruktion av utrustning, utbildningar men också SBA och digital fakturering.

Med vårt trygghetsabonnemang får du som kund marknadens mest användarvänliga SBA-system och bästa möjligt brandskydd till en fast månadskostnad. Våra kunniga SBA-tekniker utför årlig kontroll/underhåll på ertbrandskydd samt utför en årlig revision på ert systematiska brandskyddsarbete.

tommy edited.jpg

Vid ett servicebesök

Går vi igenom följande:

Släckutrustning

Vid vår årliga service av er brandskyddsutrustning utför vi service på er släckutrustning (t.ex brandsläckare och brandposter) och säkerställer att den finns i tillräcklig omfattning för er verksamhet med hänsyn till era brandrisker och att den är godkänd. Vi vill erbjuda kvalitet som man kan lita på. Därför säljer vi brandsläckaren NU-Swift som sannolikt är världens bästa brandsläckare som även har 20 års garanti.

Vad säger våra lagar om brandsäkerhet?

Läs mer nedan

LSO, Lagen om skydd mot olyckor: (SFS 2003:778)

”2 § Ägare och nyttjanderättshavare till byggnad eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Underteckna ett kontrakt

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page