top of page

Service och underhåll av brandskydd

Vi är rikstäckande och utför service/underhåll enligt svensk standard med egen anställd personal som alla är certifierade av SVEBRA. (Svenska Brandsäkerhetsföretag). Våra professionella SBA-tekniker utför underhåll av ert brandskydd i enlighet med gällande regler och rekommendationer. Vi hjälper er att upprätta ert SBA med fokus på bästa möjliga brandsäkerhet med hänsyn till brandrisk i er specifika verksamhet.

 

Detta gör vi i enlighet med gällande lagar, föreskrifter samt er egen ambition.

Tjänstens omfattning

Vi utför service och underhåll av:

  • Handbrandsläckare

  • Brandposter

  • Rökluckor (Brandgasventilatorer)

  • Hänvisningsarmaturer

  • Utrymningsplaner

  • Hjärtstartare

  • Släcksystem

  • Larm

  • SBF maskinbesiktning

Vi ser även över att skyltning är korrekt och ert Systematiska brandskyddsarbete.

Se alla våra serviceavtal inom brandskydd.

montage-roklucka_edited.jpg

Jag vill veta mer om

Tjänsten Service & Underhåll av brandskydd

Tack för ditt meddelande!

tommy edited.jpg

Vid ett servicebesök

Går vi igenom följande:

Släckutrustning

Vid vår årliga service av er brandskyddsutrustning utför vi service på er släckutrustning (t.ex brandsläckare och brandposter) och säkerställer att den finns i tillräcklig omfattning för er verksamhet med hänsyn till era brandrisker och att den är godkänd. Vi vill erbjuda kvalitet som man kan lita på. Därför säljer vi brandsläckaren NU-Swift som sannolikt är världens bästa brandsläckare som även har 20 års garanti.

Vad säger våra lagar om brandsäkerhet?

Läs mer nedan

LSO, Lagen om skydd mot olyckor: (SFS 2003:778)

”2 § Ägare och nyttjanderättshavare till byggnad eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Underteckna ett kontrakt

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page