brandutbildning släckövning, Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning

Utbildning inom brandskydd, utrymning, HLR & Första hjälpen m.m.

Vi erbjuder utbildning inom Brand, HLR. Första hjälpen & utrymning etc. över hela Sverige. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på en verksamhet att öva och utbilda personal. Vi har ett brett kursutbud och erbjuder utbildning i bland annat brandskydd, Hjärt- och lungräddning D-HLR, Första hjälpen L-ABC, Brandfarliga arbeten, Brandfarlig vara och Brandskyddsansvarig/kontrollant enligt LSO. Vi hjälper er även med utrymningsövningar.

​Vi utbildar er i era lokaler alternativt hos oss (Skarpnäck). Vi erbjuder även fasta utbildningsdatum i certifiering Brandfarliga arbeten.

Vi erbjuder även webb-kurser.


Vad säger LSO – Lagen om skydd mot olyckor och vad ingår i det systematiska brandskyddsarbetet – SBA?

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning och utbildas inom utrymning.


Är ert företag kvalitetscertifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer?

ISO 14001

I ISO 14001 finns det också krav på en grundläggande utbildning i det dagliga miljöarbetet, men här ställs det också krav på övningar i nödlägesberedskap.

ISO 45001

  • Utbildning i arbetsmiljösystemet: grundutbildningen i arbetsmiljöarbetet ska minst innehålla en genomgång av:
  • arbetsmiljöpolicy,
  • arbetsmiljömål,
  • arbetsmiljörisker och förebyggande åtgärder,
  • relevanta arbetsmiljörutiner och vad som händer om man avviker från dessa samt
  • agerande vid tillbud och olyckor.

Nödlägesberedskap: nödlägesövningar kan vara övningar i 1:a hjälpen, HLR, ABC, krishantering etc.

AFS 2020:1

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

Här kan ni läsa mer om AFS 2020:1 >>

AFS 1999:07

Kunskaper i första hjälpen

När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan ta hand om de skadade. Utbildning i första hjälpen är därför ett krav. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. Det är även viktigt att kunskaperna är aktuella och personalen behöver därför gå utbildning regelbundet.

Så här står det i 6 §:

”Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”


Omdömen från våra kunder


Utbildning inom Brand - HLR - Första hjälpen & utrymning.

Varför teckna en utbildningsplan?

Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relationen mellan människor. En medveten personal är en av hörnstenarna för att säkerheten skall fungera på er arbetsplats. En god beredskap minskar rädslan för att gör fel. I Slutändan handlar allt om att rädda liv.

Här kan du läsa mer om varför du bör teckna en utbildningsplan med oss >>


Öppna kurstillfällen

juni 2023
augusti 2023
september 2023
Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bokningsformulär