Brandskyddsansvarig/kontrollant enl. LSO

Har du blivit utsedd till Brandskyddsansvarig/kontrollant på ditt företag?

Då är detta kursen för dig.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och även ha en utsedd Brandskyddsansvarig. Det är oftast den Brandskyddsansvarige som har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av verksamhetens brandskydd. Det är aven oftast den Brandskyddsansvarige alternativt HR-avdelning som ska se till att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning och utrymningsövning.

Syfte med kursen

Deltagare i kursen Brandskyddsansvarig/kontrollant GRUND ska erhålla en djupare kunskap i brandskydd.

Kursinnehåll

  • Grundläggande brandkunskap
  • Utrymning
  • Checklistor och kontrollpunkter
  • Brandfarlig vara
  • Lagar och förordningar
  • Genomgång kring praktisk brandskyddsrond (BUS-kunder)
  • Det går även att få en kurs anpassad efter BRF.

Målgrupp

Du som är tänkt att verka som Brandskyddsansvarig och eller kontrollant.

Omfattning

2 timmar

Går även att boka som webb-kurs!


Kommande kurser

Inget evenemang hittades!
Visa fler

Bokningsformulär

Läs mer och se hela vårt kursutbud samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.