brandutbildning släckövning, Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning

Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning

Syfte

Syftet med vår Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning är att ge er en grundläggande kunskap i brand och utrymning samt för att i verksamheten höja beredskapen inför en brand/utrymningssituation. Ni kommer även att öva på att använda en handbrandsläckare samt att öva på att släcka brand i kläder. Vi erbjuder även enbart teoretisk brandskyddsutbildning samt enbart praktisk brandsläckning.

Innehåll

  • Förebyggande brandskydd
  • Brandtriangeln
  • Varna, larma, utrymma, återsamling och rädda samt släcka
  • Verksamhetsanpassning:
  • Policy
  • Foton
  • Risker m.m.
  • Utrymningsberedskap
  • Släckning av bål med handbrandsläckare
  • Släckning av brand i kläder – träna på docka med brandfilt

Målgrupp

Samtliga anställda.

Omfattning

3 timmar. 2 timmar teoretisk brandskyddsutbildning och 1 timme praktisk övning.

Max antal deltagare

20 deltagare/grupp


Vad säger LSO – Lagen om skydd mot olyckor och vad ingår i det systematiska brandskyddsarbetet – SBA?

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet men också att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning samt utbildas inom utrymning.

Vad säger AFS 2020:1?

AFS 2020:1
Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

Här kan ni läsa mer om AFS 2020:1 >>


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss

Ring oss på 08-5066 8000 eller mejla oss på hk@haldotesch.se, du kan även använda kontaktformuläret nedan.

Bokningsförfrågan

Läs mer och se hela vårt kursutbud samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.