Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning med utrymningsgenomgång

Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning med utrymningsgenomgång

Syfte

Syftet med vår Brandskyddsutbildning är att ge er en grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att i verksamheten höja beredskapen inför en brand/utrymnings-situation. Ni kommer även att öva på att använda en handbrandsläckare samt att öva på att släcka brand i kläder.

Det genomförs en utrymningsgenomgång där vi går igenom den lagstiftning som gäller för utrymningssäkerhet och diskuterar de brister som kan tänkas finnas på den aktuella verksamheten. Det görs även en rundvandring i lokalerna där vi diskuterar och tittar på utrymningsmöjligheterna.

Innehåll

 • Förebyggande brandskydd
 • Brandtriangeln
 • Varna, larma, utrymma, återsamling, rädda och släcka
 • Verksamhetsanpassning:
 • Policy
 • Foton
 • Risker mm
 • Släckning av bål med handbrandsläckare
 • Släckning av brand i kläder – träna på docka med brandfilt
 • Genomgång av utrymningsstrategi och organisation
 • Genomgång i lokalerna utifrån utrymningssäkerhet
 • Kontroll återsamlingsplats

Målgrupp

Samtliga anställda.

Denna utbildning är till för lokaler eller verksamheter där en fullskalig utrymningsövning är svår att genomföra eller där det på grund av personalantal eller andra förutsättningar gör att en fullskalig utrymningsövning inte är nödvändig som till exempel en verksamhet med få anställda där en utrymningsorganisation är överflödig.

OBS!

Denna utbildning är enbart applicerbar på mindre verksamheter.

Omfattning

4 timmar varav:

 • 2 timmar teoretisk brandskyddsutbildning
 • 1 timme praktisk övning.
 • 1 timme utrymningsgenomgång. Teori och rundvandring i lokalerna.

Max antal deltagare

20 deltagare/grupp

Bokningsförfrågan

Läs mer och se hela vårt kursutbud samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.