Första hjälpen, L-ABCDE

Beredskap för första hjälpen

Vad säger lagen? i arbetsmiljölagen finns det tydligt beskrivet vilka skyldigheter du som arbetsgivare har. Detaljerna för vad som gäller första hjälpen på arbetsplatser, är reglerat bland annat i föreskriften AFS 1999:07 – Första hjälpen och krisstöd.

Beredskap för första hjälpen

Här handlar det framför allt om vad ledningen har för plan när det gäller första hjälpen och hur de kommunicerar det till medarbetarna. Hur ska det gå till på arbetsplatsen om någon blir akut sjuk eller skadad? Var finns förbandsväskan och vem gör vad? Som anställd bör du alltså känna till hur första hjälpen-stödet är organiserat på arbetsplatsen. Det ska finnas anslag med viktiga uppgifter som var första hjälpen-utrustningen finns och vilka personer som kan ge första hjälpen. Så här står det i 5 §:

”På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”

Kunskaper i första hjälpen

När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan ta hand om de skadade. Utbildning i första hjälpen är därför ett krav. Ju större arbetsplats och risknivå desto fler personer behöver ha utbildning. Det är även viktigt att kunskaperna är aktuella och personalen behöver därför gå utbildning regelbundet.

Så här står det i 6 §:

”Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”

Första hjälpen, L-ABCDE
Kurs i Första hjälpen L-ABC

Kurs i Första hjälpen, L-ABCDE

Syfte

Vad ingår i första hjälpen utbildning? Och hur ofta ska man gå första hjälpen utbildning? Syftet med kursen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och vi på Hald & Tesch Brand ab rekommenderar en regelbunden utbildning.

Innehåll

L-ABCDE är en metod för att vid olycka eller sjukdomstillstånd

  • på ett effektiv sätt bedöma vilka åtgärder som behövs
  • prioritera i vilken ordning åtgärder ska utföras

Vi följer HLR-rådets riktlinjer.

Teoretisk genomgång

Under kurser går vi igenom:

L – Livsfarligt läge

A – Airway, öppen luftväg

B – Breathing, andning

C – Disability, medvetande, rörelse, känsel

E – Expose – helkroppsundersäkning och förhindra nedkylning

Vi har även en öppen diskussion kring egna erfarenheter med mera.

Praktiska moment

Under kursen övar vi även på scenarier som berör bland annat:

  • Allergi 
  • Luftvägsstopp (satt i halsen)
  • Medvetslös med normal andning
  • Blödning
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke
  • Fallolycka

Målgrupp

Samtliga anställda.

Omfattning

2 timmar.

Max antal deltagare

12 deltagare/grupp


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.

Läs mer och se hela vårt kursutbud samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.