Utrymningsövning / brandövning

Varför är utrymningsövning så viktigt?

AFS 2020:1
Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

Här kan ni läsa mer om AFS 2020:1 >>

Vi på H&T rekommenderar att årligen öva utrymning!

Alla arbetstagare ska veta vad man ska göra vid en nödsituation, om det till exempel börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera.
Om man behöver utrymma ska alla arbetstagare kunna utrymma snabbt och säkert.
För att alla ska veta vad man ska göra, ska arbetsgivaren se till att det finns rutiner för utrymning.
Regelbundna utrymningsövningar är ett bra sätt att lära sig vad man ska göra i en utrymnings-situation.
Ovan text är hämtad från Arbetsmiljöverket – utrymning >>

Kursupplägg

Syfte

Att säkerställa att verksamhetens utrymningsberedskap fungerar.

Innehåll

  • Planering av övningen
  • Genomförande av övningen
  • Uppföljning av övningen
  • Sammanställning av enkät
  • Överlämnande av rapport

Målgrupp

Samtliga verksamheter

Omfattning

Produktionsstopp 1-2 timmar.

Upplägg

Enligt överenskommelse


För mindre verksamheter rekommenderar vi att istället utföra en brandutbildning med utrymningsgenomgång

Denna utbildning är till för lokaler eller verksamheter där en fullskalig utrymningsövning är svår att genomföra eller där det på grund av personalantal eller andra förutsättningar gör att en fullskalig utrymningsövning inte är nödvändig som till exempel en verksamhet med få anställda där en utrymningsorganisation är överflödig.

OBS!

Denna utbildning är endast applicerbar på mindre verksamheter.

Läs mer om övningen här >>


Kontakta oss om du vill veta mer/boka utbildning med oss

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.