top of page

Webb-kurser

Vissa av våra utbildningar går även att boka som lärarledda webbutbildningar. Genom dessa kan ni på ett enkelt sätt få tillgång till samma kunskap som genom en utbildning utförd på plats hos er.

Jag är intresserad av era

Webb-kurser

Jag är intresserad att gå kurs::

Tack för ditt meddelande!

Om webb-kurser

Varför ska vi välja en webb-kurs?

  • Det här kan vara ett alternativ för er att kunna genomföra utbildningar och samtidigt följa de rekommendationer om försiktighet som råder i samhället idag.

  • Det kan vara en bra lösning om ni har personal på flera orter runt om i Sverige och ändå vill kunna köra en gemensam utbildning.

  • Ni kanske har personal som jobbar helt eller delvis hemifrån som också har behovet av utbildning.

  • Eller att ni helt enkelt vill vara både tids- och kostnadseffektiva i er önskan att upprätthålla den kompetens på personalen som är nödvändig och som lagen alltid kräver.

Exempel på hur det kan se ut under en webb-kurs hos Hald & Tesch Brand ab

Utbildningar som går att få som webb-kurs

Brandfarliga vara föreståndare

Det är en utbildning avsedd för den som ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet som hanterar brandfarliga varor eller i mindre omfattning. 

Utrymningsledare

Kursen Utrymningsledare har som syfte att ge deltagare en trygghet i sin roll före, under och efter en eventuell utrymning. Läs mer nedan om vilka delar som kursen innehåller.

Brandskyddskontrollant 

Deltagare ska erhålla en djupare kunskap i brandskyddsarbetet som ansvarig för att utföra egenkontroller enligt företagets systematiska brandskyddsarbete. 

Brandskyddsansvarig

För dig som är eller skall bli utsedd till Brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

Kommande öppna kurstillfällen

Läs mer om våra övriga utbildningar samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page