top of page
brandskyddsbeskrivning.jpg

Brandsyddsbeskrivning och dokumentation

Vi hjälper dig att upprätta brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer i enlighet med de krav som beskrivs i Boverkerkets byggregler (BBR) gällande förenklad dimensionering.

Tjänstens omfattning

Innehåll av tjänsten brandskyddsbeskrivning och dokumentation

Vi hjälper dig att upprätta brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation i enlighet med de krav som beskrivs i Boverkerkets byggregler (BBR) gällande förenklad dimensionering. Vid nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation eller verksamhetsförändring kan kravet komma på en beskrivning av brandskydd eller ett utkast till en dokumentation för brandskydd. Brandskyddsbeskrivningen redogör för hur byggnaden ska utformas för att uppfylla regelverken och är en bygghandling. När byggnaden är färdig upprättas en brandskyddsdokumentation som beskriver hur byggnaden är uppförd och dess brandtekniska åtgärder. Denna dokumentation är en relationshandling. Beskrivningen talar alltså om hur man ska göra medans en dokumentation talar om hur man har gjort.

brandskyddsbeskrivning.jpg

Jag vill veta mer om

Tjänsten Brandsyddsbeskrivning

Tack för ditt meddelande!

Vi kan även hjälpa er med

Personantalsberäkningarbrandtekniska utlåtanden och klassningsplaner m.m.

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page