top of page
iStock-802301330.jpg

Kontroll och underhåll av gassläcksystem datahallar

Vi utför årlig kontroll/underhåll av gassläcksystem i datahallar. Släcksystemen FK-5-1-12 (Novec 1230) och Inertgas (INERGEN® IG-541, IG-100, IG-55) släcker bränder snabbt och effektivt och orsaker inga sekundärskador och lämnar inte heller några rester efter sig. Gaserna i de båda systemen är ofarlig för människor och släcksystemen kan därför användas i bemannande utrymmen. Vi är rikstäckande och utför kontroll/underhåll enligt svensk standard med egen anställd personal som alla är certifierade av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag). Våra professionella SBA-tekniker utför underhåll av era släcksystem i enlighet med gällande regler och rekommendationer.

Läs mer om

Novec 1230 och dess fördelar

  • ​Är ofarlig för människor i släckande koncentration.

  • Lämnar inga rester efter sig och skadar inte heller övriga inventarier så som papper och textilier.

  • Leder inte elektricitet.

  • Släcker brand redan vid 6% luftinblandning.

iStock-1131198395.jpg

Jag vill veta mer om

Tjänsten Kontroll/underhåll gassläcksystem datahallar

Tack för ditt meddelande!

51.jpg

Läs mer om

INERGEN® IG-541, IG-55 och IG-100 och dess fördelar

  • När brandsläckning sker med Inergen® bildas inga farliga nedbrydningsprodukter.

  • Gasen vare sig förstör eller fräter på metall.

  • Gasen leder inte elektrisk ström.

  • Används med fördel i slutna utrymmen där gasen späder ut syrehalten och kväver branden.

  • Gasen lämpar sig väl i bemannade utrymmen och är ofarlig för människor.

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page