top of page
iStock-1298723720.jpg

Service och underhåll av släcksystem fordon

Vi utför årlig service/underhåll av dem helautomatiska brandskydds- och släcksystemet Fogmaker och Forrex®. Släcksystemen skyddar både förare, passagerare och fordon och kan detektera och bekämpa en motorbrand i ett tidigt skede samt förhindra åter-antändning. Vi är rikstäckande och utför service/underhåll enligt svensk standard med egen anställd personal som alla är certifierade av SVEBRA. (Svenska Brandsäkerhetsföretag). Våra professionella SBA-tekniker utför underhåll av era fordonsläcksystem i enlighet med gällande regler och rekommendationer.

Läs mer om

Fogmaker och dess fördelar

  • Nedkylning och kvävning som alltid är redo

  • Högtrycksvattendimma ger högeffektiv brandbekämpning

  • Lönsamt alternativ för en bred skala av kunder

  • Ingen strömförsörjning krävs för utlösning och systemövervakning

  •  Längre tömningstid än många övriga system

iStock-1298723720.jpg

Jag vill veta mer om

Tjänsten Service/underhåll släcksystem fordon

Tack för ditt meddelande!

1.jpg

Läs mer om

Forrex® och dess fördelar

  • Effektiv släckning av brand i brinnande vätskor så som diesel och bensin samt fibrösa material.

  • Släckmedlet minskar lågor vid brand mycket snabbt och effektivt

  • Förhindrar återantändning tack vare att vätskan som ligger kvar efter att systemet utlöst

Vid ett servicebesök

Går vi igenom följande:

Våra servicetekniker utför årlig service av maskiner för jordbruk, bussar, bygg och anläggning samt elfordon. Vi tar även emot beställningar utöver avtalet för övriga åtgärder eller omladdning.

IMG_0516.JPG

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page