top of page

Utrymning

​I vårt sortiment hittar du hänvisningsarmaturer och efterlysande skyltar. Vi hjälper dig att markera upp era utrymningsvägar. Vi tillhandahåller även service av era hänvisningsarmaturer.

Är utrymningsvägarna tydligt markerade på ditt företag?

Läs mer nedan

Föreställ dig att en brand eller annan nödsituation uppstår där du och dina kollegor behöver utrymma lokalen. Förhoppningsvis tänds i sådana fall nödbelysningen så att du och dina kollegor snabbt och organiserat och utan panik kan lämna byggnaden.

 

Vi hjälper er med er utrymningsbelysning och vi arbetar givetvis utifrån gällande bestämmelser. Du kan alltså lita på att din nödbelysning, installerad och underhållen av oss, fungerar som den ska och därför bidrar till din och dina kollegors säkerhet.

bottom of page