top of page

Brandskyddsansvarig
Webb-kurs alternativt på plats i verksamhet

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och även ha en utsedd Brandskyddsansvarig. Efter utbildning så skall man som Brandskyddsansvarig ha en kunskap om hur det systematiska brandskyddsarbetet skall fungera och drivas. Vilken lagstiftning som är gällande för brand och utrymningssäkerhet på er arbetsplats.

Vi följer SVEBRAS riktlinjer och denna kurs är skapad efter SVEBRAS norm Krav på utbildning Brandskyddsansvarig.

Jag är intresserad av utbildningen

Brandskyddsansvarig 

Jag vill ha kurs:

Tack för ditt meddelande!

Kommande öppna kurstillfällen

Om utbildningen

Innehåll:

 • Grundläggande brandkunskap

 • Gällande lagar och föreskrifter

 • Byggnadstekniskt brandskydd, BBR och verksamhetsklassers inverkan på brandskydd

 • Arbetsgivarens ansvar för brandskydd och utrymning

 • Försäkringskravens påverkan på brandskyddet

 • Specifika krav för brandlarm, sprinkler, brandceller och andra byggnadstekniska installationer

 • Utrymningsberedskap och organisation

 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och det förebyggande arbetet

 • Genomgång kring praktisk brandskyddsrond (BUS-kunder)

 • Tillsyn

 • Räddningstjänstens roll och insatstid

 

_Z9A6292_edited.jpg

Målgrupp

För dig som är eller skall bli utsedd till Brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

Omfattning

6 timmar.

Max antal deltagare

15 deltagare/grupp

Läs mer om våra övriga utbildningar samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page