top of page
Hand som håller en smartphone som visar vårt digitala SBA-system BUS

Digitalt SBA-system BUS

bus 10 år vänster hörn år nertill.png

Marknadens mest användarvänliga SBA-system.

Med vårt Brand-och utrymningssystem BUS (SBA) har du som kund fullständig kontroll och översyn över ert systematiska brandskyddsarbete.

Om BUS

Med vårt Digitala Brand- och utrymningssystem BUS (SBA) har du som kund fullständig kontroll och översyn över ert systematiska brandskyddsarbete. Hela ert systematiska brandskyddsarbete finns samlat på ett och samma ställe. Enkelt och smidigt. Eller som vi önskar kalla det - BUS-enkelt!

  • Du hanterar enkelt egenkontroller av brandskyddsinstallationer genom att utföra egenkontroll via mobil, surfplatta eller dator.

  • Tydliga varningssignaler påvisar att det är dags att genomföra egenkontroll, service samt utbildning.

  • Det är enkelt att själv komplettera och/eller ta bort installationer.

Jag vill veta mer om

Digitalt SBA-system BUS

Tack för ditt meddelande!

1

Egenkontroll

I BUS registrerar du enkelt dina brandskyddsinstallationer samt utför dina egenkontroller. Du kan själv välja periodicitet och systemet skickar ut en varning och talar om när det är dags att utföra egenkontroll. Samtliga utförda egenkontroller sparas i systemet.

2

Avisering/

Ansvarsfördelning

Du får e-post om status på utförd egenkontroll, vid brist, om tillbudsrapport har skapats samt om årlig revision har utförts etc.  I BUS får ni full koll på ansvarsfördelningen för ert systematiska brandskyddsarbete på ert företag.

3

Utbildningsplan

I BUS registrerar du företagets utbildningsplan och systemet hanterar per automatik kommande utbildningar. Du får genom detta även full koll på att all personal utbildas och deltagarlistor dokumenteras i BUS. Smidigt och enkelt!

Service/underhåll av brandskydd

Era servicerapporter sparas i systemet och genom BUS får du också full koll på serviceintervallen på ert brandskydd.

4

Vad är syftet med SBA?

Och när krävs systematiskt brandskyddsarbete?

Syftet med SBA är att säkerställa att ert företag har en hög nivå av brandsäkerhet. I det systematiska brandskyddsarbetet ges möjligheten att proaktivt hantera brandrisker, rapportering av service och underhåll av brandskyddet men också för att planera utbildning inom området. Vårt digitala SBA-system BUS blir en oumbärlig resurs för ert företag då vårt egenkontrollsystem inte enbart ger er fullständig kontroll och översyn över ert SBA utan skyddar också era tillgångar och personal vilket också stärker ert varumärkes rykte som en ansvarsfull och säker arbetsgivare.

bus 2.jpg
bottom of page