top of page

Första hjälpen, L-ABCDE

Vad ingår i första hjälpen utbildning? Och hur ofta ska man gå första hjälpen utbildning?

Syftet med kursen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och vi på Hald & Tesch Brand ab rekommenderar en regelbunden utbildning.

L-ABCDE är en metod för att vid olycka eller sjukdomstillstånd på ett effektiv sätt bedöma vilka åtgärder som behövs samt​ prioritera i vilken ordning åtgärder ska utföras.

 

Vi följer HLR-rådets riktlinjer.

Jag är intresserad av utbildningen

Första hjälpen, L-ABCDE

Tack för ditt meddelande!

Om utbildningen

Teoretiskt innehåll:

L – Livsfarligt läge

A – Airway, öppen luftväg

B – Breathing, andning

C - Cirkulation och blödning

D – Disability, medvetande, rörelse, känsel

E – Expose – helkroppsundersäkning och förhindra nedkylning

Vi har även en öppen diskussion kring egna erfarenheter med mera.

Kvinna kollar andning vid första hjälpen på en annan kollega

Målgrupp

Samtlig anställda

Omfattning

2 timmar

Max antal deltagare

12 deltagare/grupp

Första hjälpen omläggning

Praktiska moment

Under kursen övar vi även på scenarier som berör bl.a:

 

 

  • Allergi 

  • Luftvägsstopp (satt i halsen)

  • Medvetslös med normal andning

  • Blödning

  • Hjärtinfarkt

  • Stroke

  • Fallolycka

 

 

Läs mer om våra övriga utbildningar samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page