top of page

Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning

Syftet med vår Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning är att ge er en grundläggande kunskap i brand och utrymning samt för att i verksamheten höja beredskapen inför en brand/utrymningssituation. Ni kommer även att öva på att använda en handbrandsläckare samt att öva på att släcka brand i kläder. Vi erbjuder även enbart teoretisk brandskyddsutbildning samt enbart praktisk brandsläckning.

Vi följer SVEBRAS riktlinjer och denna kurs är skapad efter SVEBRAS norm Grundläggande brandskyddsutbildning

Jag är intresserad av utbildningen

Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning

Tack för ditt meddelande!

Om utbildningen

Innehåll:

  • Förebyggande brandskydd

  • Brandtriangeln

  • Varna, larma, utrymma, återsamling och rädda samt släcka

  • Verksamhetsanpassning, policy, foton, risker m.m.

  • Utrymningsberedskap

  • Släckning av bål med handbrandsläckare samt släckning av brand i kläder – träna på docka med brandfilt

Bild från ett glatt gäng under en brandskyddsutbildning

Målgrupp

Samtliga anställda

Omfattning

3 timmar.

(2 timmar teoretisk brandskyddsutbildning och 1 timme praktisk övning.)

Max antal deltagare

20 deltagare/grupp

Närbild på handbrandsläckaren NU-Swift

Vad säger LSO? 

Lagen om skydd mot olyckor och vad ingår i det

systematiska brandskyddsarbetet – SBA?

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ha en utsedd brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet men också att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning samt utbildas inom utrymning.

Vad säger AFS 2020:1?

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar.

Här kan ni läsa mer om AFS 2020:1 >>

Läs mer om våra övriga utbildningar samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page