top of page

SBA-ansvarig små-medelstora verksamheter

Webb-kurs alternativt på plats i verksamhet

Denna kurs riktar sig till dig som är ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet på små-medelstora verksamheter.

 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Efter utbildning så skall man som ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet ha en kunskap om hur det systematiska brandskyddsarbetet skall fungera och drivas. Vilken lagstiftning som är gällande för brand och utrymningssäkerhet på er arbetsplats.

Jag är intresserad av utbildningen

SBA-ansvarig små-medelstora verksamheter

Jag vill ha kurs:

Tack för ditt meddelande!

Kommande öppna kurstillfällen

Om utbildningen

Innehåll:

  • Grundläggande brandkunskap

  • Gällande lagar och föreskrifter

  • Byggnadstekniskt brandskydd, BBR och verksamhetsklassers inverkan på brandskydd

  • Arbetsgivarens ansvar för brandskydd och utrymning

  • Försäkringskravens påverkan på brandskyddet

  • Utrymningsberedskap och organisation

  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och det förebyggande arbetet

  • Genomgång kring praktisk brandskyddsrond (BUS-kunder)

  • Tillsyn

  • Räddningstjänstens roll och insatstid

 

_Z9A6320.JPG

Målgrupp

För dig som arbetar på ett mindre eller medelstort företag och är eller skall bli utsedd till Brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

Omfattning

2,5 timmar.

Max antal deltagare

15 deltagare/grupp

Läs mer om våra övriga utbildningar samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page