top of page

Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning med utrymningsgenomgång

OBS!

Endast för mindre verksamheter

Syftet med vår Brandskyddsutbildning är att ge er en grundläggande kunskaper i brand och utrymning, för att i verksamheten höja beredskapen inför en brand/utrymnings-situation. Ni kommer även att öva på att använda en handbrandsläckare samt att öva på att släcka brand i kläder.

Det genomförs en utrymningsgenomgång där vi går igenom den lagstiftning som gäller för utrymningssäkerhet och diskuterar de brister som kan tänkas finnas på den aktuella verksamheten. Det görs även en rundvandring i lokalerna där vi diskuterar och tittar på utrymningsmöjligheterna.

Jag är intresserad av utbildningen

Brandskyddsutbildning teori & praktiskt brandsläckning med utrymningsgenomgång

Tack för ditt meddelande!

Om utbildningen

Innehåll:

  • Förebyggande brandskydd

  • Brandtriangeln

  • Varna, larma, utrymma, återsamling, rädda och släcka

  • Verksamhetsanpassning: Policy, foton, risker m.m.

  • Släckning av bål med handbrandsläckare

  • Släckning av brand i kläder – träna på docka med brandfilt

  • Genomgång av utrymningsstrategi och organisation

  • Genomgång i lokalerna utifrån utrymningssäkerhet

  • Kontroll återsamlingsplats

Man som tränar på att släcka en brand i kläder på en docka under en brandskyddsutbildning

Målgrupp

Samtliga anställda

Omfattning

4 timmar

Max antal deltagare

20 deltagare/grupp

(2 timmar teoretisk brandskyddsutbildning

1 timme praktisk övning.

1 timme utrymningsgenomgång.

Teori och rundvandring i lokalerna.)

Återsamling efter en utrymningsövning

Denna utbildning är enbart applicerbar på mindre verksamheter

Vad menas med detta?

Denna utbildning är till för lokaler eller verksamheter där en fullskalig utrymningsövning är svår att genomföra eller där det på grund av personalantal eller andra förutsättningar gör att en fullskalig utrymningsövning inte är nödvändig som till exempel en verksamhet med få anställda där en utrymningsorganisation är överflödig.

Läs mer om våra övriga utbildningar samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page