Site Loader
Flygfältsgatan 15 128 30 Skarpnäck
0

Webb-kurs Brandskyddsansvarig/kontrollant

Har du blivit utsedd till Brandskyddsansvarig/kontrollant på ditt företag?

Då är detta kursen för dig.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och även ha en utsedd Brandskyddsansvarig. Det är oftast den Brandskyddsansvarige som har ansvar att det utförs regelbundna kontroller av verksamhetens brandskydd. Det är aven oftast den Brandskyddsansvarige alternativt HR-avdelning som ska se till att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning och utrymningsövning.

Syfte med kursen

Deltagare ska erhålla en djupare kunskap i brandskydd.

Kursinnehåll

  • Grundläggande brandkunskap
  • Utrymning
  • Checklistor och kontrollpunkter
  • Brandfarlig vara
  • Lagar och förordningar
  • Genomgång kring praktisk brandskyddsrond (BUS-kunder)
  • Det går även att få en kurs anpassad efter BRF.

Målgrupp

du som är tänkt att verka som Brandskyddsansvarig och/eller kontrollant

Omfattning

2 timmar

Bokningsformulär

 

 

Datum

dec 09 2022

Tid

9:00 am - 11:00 am

Kostnad

2,990.00Kr

Platser

webb-kurs
webb-kurs

Arrangör

Utbildningskoordinator Eleonor Nilsson
Telefon
070-149 45 22
E-post
eleonor@haldotesch.se